För att Norrtälje kommun ska kunna bli så självförsörjande som möjligt behöver vi bli bättre på att spara på resurser.Det är också viktigt att vi hemma tänker på att ta vara på den mat som vi köper och försöker att slänga så lite som möjligt av det vi köper. Matsvinnet sker i hela livsmedelskedjan från produktion till hemmet. Beroende på produkt så räknar man med att så mycket som 10 – 50 % slängs. Vi har bland annat tänkt på hur vi ska ta vara på matsvinnet från Norrtäljes livsmedelsbutiker. Det är också viktigt att vi hemma tänker på att ta vara på den mat som vi köper och försöker att slänga så lite som möjligt av det vi köper. Vi har funderat och skrivit våra tankar om klimatsmart mat. Vi har också gett ett par exempel på recept med klimatsmart mat.

Vi har också tänkt på att vi behöver spara energi. Vi har gjort en undersökning på hur många lampor som vi har i genomsnitt har hemma och gjort beräkningar på hur mycket el man skulle kunna spara i kommunen om alla bara hade ledlampor.

Till beräkningarna på ledlampor

En stor del av vårt vatten går åt när vi duschar. Med ny teknik så skulle man kunna minska förbrukningen av vatten. Det finns en ny typ av dusch som endast gör av  10% så mycket vatten som en ordinarie dusch. Det vill säga den sparar 90% av vattnet. Vi har därför även här gjort beräkningar på hur mycket vatten man skulle kunna spara om alla hade en sådan dusch. En sådan här dusch sparar inte bara vatten utan även energi vid uppvärmningen av vatten.Den sparar upp till 80 % av den energi som går att värma vattnet.

 

Källor:

https://www.nyteknik.se/innovation/storsta-uppfinnarpriset-till-vattensnal-dusch-6397611

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Avfallsforebyggande-program/Matsvinn/