Att bo i drömmen

Gruppmedlemmar: Felix, Elisa, Sofie, Jacob, Anders och My.

Vi har fått i uppdrag att visualisera bostäder i Norrtälje kommun. De ska bli klimatsmarta och miljövänliga, men det viktigaste för oss är att dem blir väl genomtänkta. Ekonomiaspekten är också otroligt viktig när det gäller konstruering av bostäder, främst för att Norrtälje kommun inte har oändlig tillgång till pengar och material. Vi vill bygga främst lägenheter för att spara plats och för att det ska bli enklare att kunna kontrollera energiförbrukningen. De hus som redan finns i Norrtälje är onödiga att riva, så dem kommer vi istället att försöka effektivisera på samma sätt som de nya byggnaderna.

Vi kommer att ha vissa områden med bostadsrätter och vissa områden med hyresrätter för att alla ska kunna ha tillgång till en bostad. Vi kommer att ha både lite större och lite mindre lägenheter. Modellen kommer vi att bygga utifrån en av dem lite större fyrorna.

Det kommunen har mycket tillgång till är bland annat skogsmarker som man kan använda för både konstruering och placering av nya bostäder inom Norrtälje kommun. Vi har därför bestämt oss för att bygga majoriteten av dem nya bostäderna i trä. Det är miljövänligt och förnybart att ha väggar i trä, dessutom är det otroligt estetiskt vilket är till fördel för kommunens invånare. Detta kan också höja hela Norrtäljes status, vilket väcker intresse till att flytta in i kommunens nya och vackra hus.

Isolerade väggar är också otroligt viktiga när det gäller att ha ett så energisnålt hus som möjligt. Själva träväggarna ska vara isolerade med ett lager av fiberisolering. Fönsterna ska vara treglasfönster så att dem inte släpper ut värdefull värme. Genom att ha treglasfönster istället för att ha tvåglasfönster sparar man 20% energi i bostaden som man nu kan använda till annat istället för att värma huset.
Bostäderna ska ha golvvärme för att det är effektivare och bekvämare, samt att det sparar plats på väggarna där man istället skulle ha element.

De flesta duschar i 20 min, men skulle vi minska duschtiderna från 20 minuter till 15 minuter skulle 25% av husets varmvattenförbrukning kunna sparas. Efter att man har duschat i 15 minuter stängs varmvattnet av i duschen för att man ska vilja duscha kortare och man ska slippa värma upp vattnet.
Duschen är självrengörande, den rengör vattnet så att det går i ett kretslopp. En sådan dusch kostar 32 000, men en familj på fyra skulle spara cirka 7000 kr per år vilket betyder att man får igen pengarna efter ungefär 5 år beroende på hur mycket familjen duschar.

I huset finns det en gemensam tvättstuga som ligger i källaren, där varje boende i lägenhetshuset har en tvättid i veckan. Har man en egen tvättmaskin är det stor risk att man bara tvättar en halv tvättmaskin, men om man bara tvättar en gång i veckan är det större chans att man tvättar en full tvättmaskin och därmed sparar vatten. Man kommer inte heller tvätta mer än vad man behöver. På sommaren finns det möjlighet att få hänga sin tvätt att torka utomhus, istället för att använda torktumlare och spara energi på det sättet.
I källaren finns det även en gemensam källsortering och kompost samt klädinsamling för gamla kläder. Målet är att så lite som möjligt ska hamna på soptippen.

I huset finns det även en hiss för de som av någon anledning inte kan gå i trappor. För att man inte ska använda hissen i onödan får de som måste använda hissen en nyckel så att det inte dras energi från hissen i onödan.

På taket av huset finns det solpaneler med solrosprincipen: dem följer solen för att kunna ta vara på maximalt med sol under dagen så att ingen energi går till spillo. Energin som inte används lagras i ett batteri så att det kan användas vid senare tillfällen. På taket ska det även finnas växter som kan hjälpa till att ta upp koldioxid ur luften och minska den globala uppvärmningen. Om solpanelerna inte klarar av att producera tillräckligt med energi tillförs energi från kraftverk – (el och energi gruppen)