Ström som en dröm

Gruppmedlemmar: Theo, Jonas, Tim R, Alejandro, Tim T och Johanna.

Vår grupp anser att vindkraftverk och solkraftverk skulle fungera bäst. Vindkraftverken skulle placeras ute i skärgården där det blåser mer och det är färre folk som blir drabbade av oljudet. Man kan även placera dem på höga höjder som kvisthamrabacken för att det blåser mer på hög höjd. Dock ska de flesta placeras i skärgården eftersom att Norrtälje kommun är en kommun vid skärgården.

Vi skulle även vilja införa krav på solpaneler på nybyggda hus. Vi har valt att använda oss av solpaneler för att tillsammans med vindkraftverken tillverka tillräckligt mycket energi till Norrtälje kommun.   Med tillräckligt många solpaneler och vindkraftverk räcker elen nästan. Den el som saknas får vi av Arsta, ångkraftverket i Norrtälje. När alla de nya energikällorna ska byggas så möjliggörs det för flera jobb i kommunen vilket gör att lönen måste skattas till kommunen, på det viset så får kommunen in pengar så kommunen inte blir helt bankrutt.