Vi har beräknat antal vindkraftverk som behövs i Norrtälje stad.

Ett vindkraftverk kostar runt 15 miljoner kronor. Vi behöver ungefär 21 vindkraftverk för att producera nog med el för alla hushåll i Norrtälje stad. Ett stort vindkraftverk skapar ungefär 11 000 000kwh per år. 11 000 000/365=30 137kwh per dag.

Norrtäljes behov av el.

Ett hushåll använder sig av ungefär 68kwh per dag. Sverige använder cirka 15 000 kWh el per invånare och år, och ligger därmed högt internationell sett. I  hela Norrtälje kommun bor det cirka 60 000 invånare.

15 000 x 60 000 = 900 000 000 kwh/år

Norrtälje stad har ungefär 20 000 invånare. I Sverige bor det i genomsnitt 2,2 personer per hushåll.

20 000/2,2=9 091

Då har vi ungefär 9 091 hushåll i Norrtälje stad.

9 091×68=618 188kwh per dag.

Då använder alltså alla hushåll i Norrtälje tillsammans 618 188kwh per dag

618 188/30 137=21 vindkraftverk