Här är en förteckning över våra källor.

Om ekosystemtjänster:

https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/skoldokument/Elevovningar_OVN-1_E8.pdf

https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/skoldokument/Elevovningar_OVN-2_E8.pdf

https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/skoldokument/Elevovningar_OVN-3_E8.pdf

Vattenfall om alla energikällor:

https://corporate.vattenfall.se/om-energi/

Energimyndigheten:

http://www.energikunskap.se/sv/FAKTABASEN/Vad-ar-energi/Energibarare/

Compricer:

https://www.compricer.se/wiki/energikallor

Bild över hur energisystemet hänger ihop:

http://www.energikunskap.se/Global/Faktabasen/energisystemet.swf

Tekniska muséet:

https://www.tekniskamuseet.se/lar-dig-mer/energi-och-miljo/energikallor/

Naturskyddsföreningen:

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-energikallor

Naturskyddsföreningen om energianvändning:

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-energianvandning

Naturskyddsföreningen om framtidens energi:

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-framtidens-energi

http://www.svenskenergi.se/Elsajten/

Film om vindkraftverk:

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=31&article=U102596-09

Film om energikällor:

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=31&article=7100

Om solenergi :

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=31&article=U101243-05

Om kärnkraft:

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=31&article=8242

Om biobränsle:

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=31&article=7690

Om geotermisk energi:

http://www.energikunskap.se/sv/FAKTABASEN/Vad-ar-energi/Energibarare/Fornybar-energi/Geotermisk-energi/, https://el.se/artiklar/geotermisk-energi

Alla bilder är tagna av:

Klara Sanne

Thea Bergström

Sofia Lidén

Bianca Pettersson

Ankaret på sidhuvudet:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Norrt%C3%A4ljes_vapen.svg