Maten är en stor del av vår kultur och den spelar en stor roll när det kommer till att leva klimatsmart. I en miljövänlig kommun måste det finnas miljövänlig mat. Därför har vi här nedan samlat information samt recept med klimatsmart och hälsosam mat som vi tror passar in i vår modell av Norrtälje som en hållbar kommun.

Växtriket

En helt vegetabilisk kost är ett mycket klimatsmart alternativ då vegetarisk kost släpper ut mindre koldioxid jämfört med en kost som innehåller kött. Dessutom krävs det mindre vatten till grönsaksodling jämfört med djurhållning. Men den vegetabiliska kosten har även en stor nackdel vilket gör att denna kosthållning inte skulle vara hållbar om samtliga invånare åt enligt dess regler i kommunen. Detta beror på att betesdjuren håller landskapen öppna vilket i sin tur bidrar till den biologiska mångfalden. Artrikedomen av blommor bidrar till friska och verksamma pollinerare. Om alla skulle leva på en vegetarisk kost skulle dessa hagmarker växa igen och den biologiska mångfalden skulle radikalt minska. Det kan dessutom vara svårt att äta en helt vegetabilisk kost här i Sverige utan att behöva importera grönsaker in till landet. Utifrån ett miljöperspektiv bör alltså den vegetabiliska kosten utgöra en större del av matintaget, men den bör även blandas med animaliska produkter för att bevara våra djur och vår natur.

För att lyckas med klimatsmart vegetarisk mat utifrån de förhållandena som råder i Sverige ska man fokusera på följande…

Bönor & linser är bra proteinkällor och bönor bidrar till en friskare jord då de binder kväve. Linser och bönor går att torka och konservera vilket gör att de kan förvaras under vinterhalvåret.

Rotfrukter är en bra källa till kolhydrater och är enkla att odla runtom i Sverige. Även dessa går att förvara och lagra.

Det som bör undvikas i en vegetabilisk kost är bland annat processade soyaprodukter, palmolja och exotiska frukter då dessa i många fall bidrar till utsläpp genom transporter samt skövling av regnskog och monokulturer.

Djurriket

Dagens köttkonsumtion är både miljömässigt och hälsomässigt ohållbar. Köttätandet ger negativa följder för miljön så som ökade utsläpp av växthusgaser, en ökad vattenkonsumtion samt ett ökat behov av markyta. Dock är kött en bra proteinkälla. Utifrån ett miljöperspektiv bör kött därför endast konsumeras ett fåtal gånger under veckan. Det som är bra med animaliska livsmedel är att de är mycket näringstäta och bidrar till den biologiska mångfalden i samband med hagmarkerna. Alltså kan kött Istället ersättas med andra mer klimatsmarta animaliska produkter…

Mejeriprodukter är en bra källa till kalcium och proteiner. Genom att köpa bra mjölk från kor med gott välmående och som tillåts mycket utevistelse främjas den biologiska mångfalden samt hålls de vackra naturlandskapen öppna.

Ägg är en mycket klimatsmart proteinkälla då de kräver minder markyta jämfört med kött samt att ägg innehåller alla essentiella aminosyror. Dessutom släpper äggproduktionen enbart ut 13 kg koldioxid/ kg protein jämfört med griskött som släpper ut 21 kg koldioxid/kg protein.

Det som bör undvikas i en kost med animalier är fisk då ekosystemen i haven är mycket hotade av människans miljöförstöring samt på grund av att haven håller på att bli utfiskade och många fiskar är redan rödlistade. Om vi fortsätter äta fisk som vi gör idag kommer haven att vara utfiskade om 35 år.