Vägen till drömmarna

Gruppmedlemmar: Alma, Lucifer, Elif, Linn, Helan och Linda.

För att alla ska trivas i Norrtälje kommun behövs det saker som passar alla. Alla ska ha något att göra och ingen ska behöva känna sig ensam oavsett vad man har för levnadsförhållanden.

Vi tycker att man ska satsa på idrott och rörelse i Norrtälje kommun. Att vara en del av en idrott är både bra för det sociala kunskaperna då man är en del av en gemenskap. Det är också bra för hälsan, man rör på sig mycket och mår då bättre. Utbudet på idrottshallar är inte bra i dagsläget och därför vill vi att det möjligtvis ska byggas fler och att de som redan finns ska skötas om ordentligt eftersom att vi tycker att idrott är viktigt för samhället.

I dagsläget finns det nästan bara könsuppdelade toaletter alltså herr och damtoaletter. Alla människor identifierar sig inte som något av de könen och kan därför känna att de inte är accepterade eller är en del av samhället. Därför vill vi att det ska finnas könsneutrala toaletter för de som inte identifierar sig som en kvinna eller man. I vissa religioner/kulturer finns det dock personer som inte vill gå på samma toalett som något annat kön än sitt eget. Därför vill vi att det ska finnas både toalett för enbart, kvinnor, män och könsneutrala.

Kultur är viktigt för samhället då det ger både glädje, kunskap och sammanhållning mellan människor. Vi vill därför att det ska finnas scener och platser där det ska kunna vara konserter och sammankomster som alla ska kunna delta i oavsett levnadssätt.

För att alla ungdomar ska trivas behövs det fler platser att vara på både inne och utomhus. Ungdomar idag tycker inte att det finns tillräckligt med aktiviteter för alla åldersgrupper.

Runt omkring i Norrtälje kommun vill vi att det ska finnas både cyklar och gångvägar parallellt med alla bilvägar och även runt om inne i centrum. Det ger folk möjligheten att ta sig fram på ett annat sätt än med bil.  Att ta sig fram på annat sätt än med bil är både bättre för miljön eftersom att det minskar utsläppen men det är också bra för hälsan då man rör på sig mer.

Vi vill att det ska bli förbjudet att åka bil inne i centrum. Det skulle leda till att utsläppen minskade eftersom att folk inte kunde ta bilen i staden, folk kanske också skulle bli mer vana att gå eller cykla och börja göra det mer. Det blir renare luft inne i staden. Om bilar inte fick vistas inne i de centrala områdena skulle säkerheten bli bättre. Det är ganska trångt inne i centrum och där vistas många människor, därför är det lätt att en olycka inträffar. Det skulle alltså bli mycket säkrare för människor att vistas i städerna om inte bilar fick köra där. För folk som har svårt att röra på sig som till exempel äldre och människor som har funktionsnedsättning finns det andra alternativ, det är närtrafiken. Närtrafiken är en SL-buss som går runt i centrum, eftersom att vi har ganska många äldre i Norrtälje kommun så kanske den skulle kunna börja gå oftare. Självklart måste det vara tillåtet för brandkår, polis och ambulans att åka där.

Naturområden, växt- och djurlivet är också viktigt för både naturens ekosystem och människors välmående. Därför vill vi att man ska värna om naturområdena och inte förstöra naturen.

Alla de fem största religionerna ska vara välkomna och accepterade i Norrtälje kommun. Därför vill vi att det ska finnas heliga byggnader för alla som bor i Norrtälje kommun. Majoriteten av de som är troende i Norrtälje kommun är kristna, därför är förstås efterfrågan på kyrkor störst.

Utbudet på religiösa byggnader i kommunen är inte så stort då det bara finns kyrkor. Därför vill vi utöka utbudet så att fler religioner får utrymme. Eftersom att det inte finns lika många troende inom andra religioner än kristendomen som till exempel islam, judendomen, hinduismen och buddhismen. Vi vill därför att det ska finnas minst en synagoga, en moské och tempel för hinduism och buddhism.

I vissa skolor har det varit tradition att man har olika avslutningar i kyrkan, det tycker inte vi att man ska ha då långt ifrån av alla Sveriges barn är kristna. Det kan leda till att alla barn inte kan vara med och därför inte känner sig helt accepterade i det svenska samhället.