Vi är klass 9G på Roslagsskolan i Norrtälje. Vår klass är med i 1899 projektet som hålls av Norrtälje Energi. Tillsammans är vi 30 elever som ska presentera idéer för en hållbar och självförsörjande kommun.

Vi får med många läroämnen och mål ur läroplanen i det här projektet. Vilka kan du se om du går in här.

Under projektet så diskuterar vi mycket vad som gäller miljö, ekosystemtjänster, framtida teknik med mera. Vi får lära oss mycket om hur vi ska tänka för att få ett hållbart samhälle. Vi kommer senare att få presentera våra idéer för en jury som består av följande personer:

Anna Josefsson, vd Norrtälje Energi
Ulrika Falk, Kommunstyrelsens ordförande
Sten Törnsten, Informationschef och vice vd Roslagens Sparbank
Anette Gustawson, Billinge Gård
Linda Börjesson, Tillväxt och utvecklingschef Norrtälje kommun
Per Bengtson, Verksamhetsledare Norrtälje Naturcentrum

Det betyder att vi får jättebra träning i att presentera inför andra. Det är faktiskt lite nervöst men nyttigt.

Vi får tillsammans med våra lärare Maria Lindqvist och Emelie Widnersson ta del av projektet 1899 och utveckla kunskaper om de olika ämnena som ingår.