Eftersom att vi har använt bilder på oss själva, vill vi inte att någon annan utanför använder våra bilder. Dock så är andra varmt välkomna att använda våra idéer och tankar.

Sidhuvudet får återanvändas av andra så länge det finns en källförteckning.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/