Eftersom att vi har använt bilder på oss själva, vill vi inte att någon annan utanför använder våra bilder. Dock så är andra varmt välkomna att använda våra idéer och tankar.

Sidhuvudet får återanvändas av andra så länge det finns en källförteckning.

Vi vill inte att bilder med personer ska användas men ni får jätte gärna använda bilder utan personer med. Vi har satt följande licens på våra bilder utan personer samt våra texter:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/