Vi i projektplans gruppen har de senaste lektionerna jobbat med presentationen, vi har arbetat ihop oss med representanterna från grupperna. Tillsammans har vi kommit fram till en mall som vi ska följa under presentationen.