Här är processen under projektets gång:

Vi började med att lära oss mycket om ekosystem, ekosystemtjänster, olika energikällor och ekonomin globalt. Under lektionerna har vi fått kunskaper om till exempel vilka energikällor som är förnybara och icke förnybara. Vi har utnyttjat våra kunskaper och tagit med dem in i projektet.

Tillsammans funderade vi på hur vi som individer och alla andra kan förbättra vårat levnadssätt i samband med miljön Vi funderade kring hållbarhet och konsumtion där kunskaperna om ekonomi kom in.

Sedan satte arbetet igång.

Grupperna fick fundera kring deras frågor och bolla idéer om hur deras fysiska presentation (modeller) skulle se ut.

Vi har under arbetets gång prövat och omprövat. Genom att komma med olika idéer och diskutera deras rimlighet.

Projektplans gruppen tänkte från början att presentationen skulle ske via en gemensam stor platta och en PowerPoint som hjälpmedel. Sedan diskuterade vi och kom fram till att en hemsida vore bäst. Med en hemsidan kan vi skriva projektplanen, processen, vad grupperna har tänkt och färdiga resultatet. Vi tyckte att det var mer effektivt för att det var mer strukturerat. Hela klassen fick vara med och tänka till, därför bestämde vi gemensamt att varje grupp ska få en egen platta. Alla plattor måste på något sätt hänga ihop för att varje platta är en del utav Norrtälje. Därför tänkte vi först ha broar som kopplar alla plattor men det var alldeles för komplicerat och vi behövde tänka igenom grejen. Nu har vi bestämt att det som kopplar alla plattor är pilar. Dem visar sambandet mellan plattorna.

Kulturgruppen tänkte från första början att alla religioner skulle ha en gemensam byggnad där man skulle kunna få praktisera sin tro. De avfärdade den idéen för att dem tyckte att varje religion förtjänade mer än en gemensam byggnad.

Miljögruppen tänkte från början att dem skulle göra ett våningsväxthus med ca 10 våningar. Men dem kom på att det inte skulle fungera för att växterna skulle få för lite ljus. Därför bestämde dem sig för att bara ha 5 våningar istället för 10 våningar.

Bostadsgruppen tänkte från början att dem ville ha klätterväxter för att ta upp koldioxid. De insåg att det förstör väggen för att dem måste kunna hålla sig mot väggen. Det var också många hinder med uträkningar av skalor när det gällde ritningarna.

Energigruppen tänkte från början att de skulle göra solpaneler men dem hittade riktiga solpaneler som dem tänker använda istället. På så sätt sparar dem tid. De tänkte göra modeller av vindkraftverk från början som inte skulle ha en roterande turbin. Men efter reflektion och omprövning fick de fram ett sätt att få turbinen att rotera med hjälp av en el motor. El motorn kommer drivas av ett aa batteri.

Här nedan är energigruppens platta, där de ska placera ut sina vindkraftverk.

 

15 Januari 2018

Efter ett jullov så är vi tillbaka på banan.

Vi har arbetat mycket med projektet och grupperna har jobbat mer på de fysiska modellerna. Vi närmar oss slutet av projektet och saker börjar falla på plats. De flesta lektionerna är ägnade till projektet och manuset till redovisningen har påbörjats.

31 Januari 2018.

Efter 2 veckors stenhårt jobb på manuset och dem fysiska modellerna, är det dags för oss att redovisa våra idéer för juryn. Alla fysiska modeller är klara och vår presentation är färdig. Vi är väldigt taggade!