Vi har delat in klassen i olika grupper med olika kategorier inom samhället. Grupperna skapades utifrån intressen, t.ex. i miljögruppen så är det miljöintresserade personer med.

Projektgruppen – Alisa, Klara, Bianca, Thea och Sofia

I denna grupp skriver vi bland annat projektplanen och strukturerar hemsidan. Vi binder ihop alla grupper och ser till att vi har en röd tråd i projektet. Man kan säga att vi är som spindeln i nätet.

Kulturgruppen – Alma, Lucifer, Helan, Elif, Linn och Linda

De tänker mycket på hur befolkningen i Norrtälje ska trivas och må bra, här är några punkter som de har funderat kring

 • Individers identitet; kön, religion
 • En park – där det ska finnas könsneutrala toaletter.
 • Gångvägar, cykelvägar
 • Ute gym
 • Café
 • Lekpark
 • Gratis minigolf
 • Damm med en bro över
 • En scen
 • Träd och växter – natur

Vill du veta mer om kulturgruppens arbete så klicka här. 

Hur har gruppen fördelat arbetet?

Alla kommer med egna idéer men Alma är som en sekreterare.

Miljögruppen – Ansela, Emmy, Jack, Lina och Lovisa

Miljögruppen funderar kring miljön utifrån olika perspektiv; bland annat de här punkterna nedan.

 • Transport
 • Matproduktion
 • Återvinning
 • Avlopp
 • Vattenförsörjning

De försöker hitta lösningar och försöker förbättra våra livsstil i samband med miljön som att t.ex. konsumera mer miljövänliga produkter och använda en bättre typ av transport, (elbilar eller kollektivt).

Vill ni veta mer om miljögruppens arbete så klicka här.

Hur har gruppen fördelat arbetet?

Alla i gruppen fick ett eget ämne där man tar reda på fakta och kommer med förslag på lösningar. Sedan diskuterar de och kommer överens om vilka olika förslag de ska arbeta vidare med.

El och energi gruppen – Johanna, Jonas, Theo, Tim.R, Tim.T och Alejandro

El och energi gruppen presenterar lösningar som kan användas till vår kommun, bland annat energikällor. Dem har kommit på idéer för vilka energikällor vi borde använda oss utav, t.ex. att man borde placera vindkraftverk där det är högt tryck som på ett berg och i skärgården där befolkningen inte störs utav oljudet.

vill ni veta mer om miljögruppens arbete så klicka här.

Hur har arbetet fördelats?
 • Alla har gjort allting tillsammans
 • Dem har diskuterat och räknat ut med olika energikällor, vad som krävs för att ge ström och energi för att ge ström till Norrtälje.

Bostadsgruppen – Felix, Jacob, Anders, Elisa, My och Sofie

Bostadsgruppen tänker mycket på hur bostäderna ska vara i Norrtälje Kommun, dem har tänkt ekonomi, energisnålt, miljövänligt och trivsel.

Vill ni veta mer om Bostadsgruppens arbete så klicka här.

Hur har arbetet fördelats?
 • Dem arbetar enskilt med olika uppgifter men pratar sedan ihop sig tillsammans. Det gör att de arbetar effektivt tycker de.