Vi har tänkt att vårt färdiga resultat ska visualiseras med hjälp utav fysiska modeller samt denna hemsida.

Hur har grupperna tänkt att redovisa sina idéer?

Miljögruppen har tänkt att ha en platta där det bland annat ska finnas en elbil, ett våningshus med tre våningar som ska vara ett växthus, ett miljövänligt avloppssystem och en återvinningsstation som underlättar återvinning. Dem har även tänkt att bygga en cykelstation där man kan med ett SL-kort, låna en cykel och lämna den vid en annan cykelstation.

Kulturgruppen vill bygga upp en park där de tänker mycket på fritidsintressen som ska vara tillgänglig för alla. De vill bygga upp ett utegym, ett kafé och en lekpark bland naturen.

Bostadsgruppen har bestämt att ha en modell på en lägenhet där man kan lyfta på taket och se inuti. De vill ha solceller på lägenheterna, solceller ska troligtvis finnas på alla hushåll för att vi tycker att det är ett smart sätt att utnyttja solen.

El och energi gruppen har tänkt att bygga upp vindkraftverk på deras platta. De har tänkt placera ut vindkraftverken vid skärgården, där de inte stör invånarna samt att det är mycket sjöbris. De ska även visa en solpanel fysiskt och ett vindkraftverk som snurrar med hjälp av en elmotor.