Det är viktigt att ta vara på den energi som vi skapar i vår självförsörjande kommun. Med olika metoder så kan man konsumera mindre el och använda resterna till andra aktiviteter och minska el kostnader i längden. Genom att byta ut glödlampor mot led-lampor kan vi tillsammans spara en stor summa el. Om vi skulle byta ut alla glödlampor till led-lampor i Norrtälje stads hushåll räknar vi ut att man sparar ungefär 67 miljoner KWh varje år.

Med hjälp av klassens hemarbete om hur man många lampor man har hemma räknade vi ut ett medelvärde över hur många lampor som finns i varje hushåll. Den totala mängden lampor var 1564 stycken, mängden elever inom klassen var 23 stycken. Medelvärdet av lampor i varje hushåll är 68 stycken.

1564/23=68

Med denna kunskap ville vi se skillnaden av el konsumerad inom ett år om alla skulle ha glöd/led-lampor.

Vi uppskattar att lamporna används ungefär  8 h per dag i varje hushåll. Därmed är mängden el konsumerad per dag av glödlampor: 0,32 KWh och led-lampor: 0,024.

40w= 0,04KW

0,04 x 8 h= 0,32 KWh

3w= 0,003KW

0,003 x 8 h= 0,024KWh

För att få veta skillnaden av medelvärdet el  konsumerat med de två olika sorters lamporna inom ett normalt hushåll, så tar vi medelvärdet av lampor använda multiplicerat med mängden el av respektive sorts lampa.

0,32 x 68= 21,76 kWh

0,024 x 68= 1,632 kWh

För att beräkna hur mycket el vi sparar genom att byta ut glödlamporna, tog vi reda på hur mycket lamporna drar per år och sedan  hur mycket dem drar tillsammans i alla Norrtälje stads hushåll.

21,76 x 365=7942,4KWh

1,632 x 365=595,68 KWh

I Norrtälje stad finns det cirka 9091 hushåll.

9091 x 7942,4= 72 204 358 ,4 KWh

9091 x 595,68= 5 115 326,88 KWh

72 204 358 ,4 – 5 115 326,88 = 66 789 031,5