2018-01-11

Här har vi en bild på hur långt kulturgruppen har kommit med sin modell. Vi har även valt ut två representanter som ska skriva manus på det de ska säga under presentationen inför juryn.