Vi i klass 9G på Roslagsskolan strävar efter att vinna 1899. Vi vill bidra med hållbara idéer för att förbättra Norrtälje kommun.

Under denna process ser vi till att lära oss en hel del om samhället. Vi diskuterar i grupper om hur saker och ting fungerar i samhället och hur vi kan göra en förändring.