Vi i klass 9G strävar efter att vinna 1899. Vi vill bidra med hållbara idéer för att förbättra Norrtälje kommun med mål om att det ska bli en mer självförsörjande kommun. Vi har även kämpat hårt för att kunna vinna pengar till vår sista klassresa tillsammans.

Under denna process ser vi till att lära oss en hel del om samhället för att kunna utveckla nya idéer om hur samhället ska byggas upp. För att det ska ske en utveckling diskuterade vi i grupper inom klassen där vi fick fundera kring olika kategorier inom samhället.

Under arbetets gång har det även sket konflikter och missnöjen som snabbt har lösts sig genom att pröva och ompröva olika teorier för att resultatet ska bli så bra som möjligt.